Sorella Corner Ticket - J Passport

Sorella Corner Lifestyle (84)382124569 9 Đinh Tiên Hoàng, Đakao, quận 1, TP. HCM Buangkok 9:00AM - 21:00PM 100 on J Passport, premium Japanese services and products in Singapore

Sorella Corner

Sorella Corner

About Us

ĐÓ LÀ NHỮNG THANH NIÊN 8X, 9X, TỰ TÌM KIẾM CÁC NGÀNH, NGHỀ CHƯA mấy AI KINH DOANH ĐỂ KHỞI NGHIỆP VÀ ĐÃ THÀNH CÔNG. VỐN BỎ RA CÓ THỂ LÀ CON SỐ KHÔNG, NHƯNG QUAN TRỌNG LÀ BIẾT CÁCH TẠO ĐIỂM NHẤN, CHĂM CHÚT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ “CÓ MỘT KHÔNG HAI” NÀY.

Shops

Sorella Corner Đinh Tiên Hoàng

Address:
9 Đinh Tiên Hoàng, Đakao, quận 1, TP. HCM
Tel:
(84)382124569

Hours

9:00AM - 21:00PM

Price

20pts Sorella Corner

Discount 10% 9/10/2017 - 31/10/2017

YOUR CARD

Congratulations!
You have collected reward(s).

You get:

Your reward can be found below

OK